WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'eugrondwet_nl_-_wordpress.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT DISTINCT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC
In Trouw vandaag een artikel van correspondent Wouter Bax over het bezoek van de voorzitter van het Europees Parlement aan Nederland Hans-Gert Pöttering. Europa verwacht beweging van Nederland: een serieuze poging om tot een oplossing te komen. Als ondertekenaar van het grondwettelijk verdrag en als lid van de EU is het land hiertoe ook verplicht. In Nederland is echter weinig discussie en al helemaal geen concreet voorstel waar Europa verder mee kan. “Korter en géén grondwet”, is het enige dat het kabinet weet uit te brengen. Hieronder het artikel:

Ook voorzitter Europees Parlement krijgt in Den Haag geen beloften los

Het nee tegen de Europese Grondwet maakt Nederland in de EU tot ’missieland’. Gisteren kwam de voorzitter van het Europees Parlement.Een van de voorgangers van Hans-Gert Pöttering, Pat Cox, is ook wel eens in Den Haag geweest op uitnodiging van premier Balkenende. De Ier was toen zeer ontstemd over de geringe belangstelling van de pers. Ook het bezoek van Pöttering deed gisteren weinig stof opwaaien op het Binnenhof.

Dat moet hem hebben teleurgesteld, en niet alleen omdat politici ijdel zijn. Pöttering had afspraken met onder meer minister van buitenlandse zaken Verhagen, met staatssecretaris voor Europese zaken Frans Timmermans en met Balkenende zelf. Pötterings missie was Nederland bewegen tot actie om het Europese grondwettelijke verdrag vlot te trekken.

Want Verhagen mag dan vinden dat Nederland zich ’constructief’ opstelt, de rest van de Europese Unie vindt dat niet. De regering legt weinig ideeën aan de dag, de Tweede Kamer weigert er inhoudelijk over te debatteren. Waar de presidentskandidaten in het eveneens weerbarstige Frankrijk elk stevige standpunten innemen over de Franse positie in de EU, was de Europese samenwerking bij de laatste Nederlandse verkiezingen geen thema van betekenis. Het enige orgaan dat zich echt lijkt te bekommeren om de toekomst van Nederland in de EU is de Eerste Kamer, die er een nieuw middel in heeft gevonden om zich te profileren.

Nu is Nederland een ’missieland’ geworden voor de EU, zo lijkt het wel. Zo trok de voorzitter van de Europese Commissie, José Manuel Barroso, in februari naar Den Haag. Zijn boodschap: het is natuurlijk Nederlands goed recht om tegen de ratificering van het grondwettelijk verdrag te stemmen. Maar het feit dat de regering het heeft ondertekend, betekent dat ze de EU dan op zijn minst moet helpen om uit deze impasse te komen. Maar Balkenende kon hem niets beloven. Het verdrag moet korter, anders en mag in elk geval geen ’grondwet’ meer worden genoemd.

Een maand later was Balkenende te gast bij die andere pijler van de EU, de Duitse bondskanselier Angela Merkel die momenteel de voorzitter is van de lidstaten. Merkel wil dat de top van regeringsleiders in juni de aftrap geeft voor frisse onderhandelingen over een nieuw Europees verdrag. Wat haar betreft moet de EU vóór de Europese parlementsverkiezingen in 2009 zijn aangepast aan de eisen van de tijd. Maar ook bij haar hield Balkenende de boot af. Hij gelooft, zo zei hij in weerwil van tenminste achttien andere EU-landen, dat niet het huidige ontwerp van de grondwet, maar eerdere verdragen de basis moeten zijn van de EU-nieuwe-stijl.

Gisteren was het derde orgaan van de EU aan de beurt: het Europees Parlement, in de gedaante van haar nieuwe voorzitter Hans-Gert Pöttering. Niet voor niets is Nederland het eerste land dat hij in deze functie bezocht, maar zijn voorlichter moest gisteravond even naar woorden zoeken. „Het was in het algemeen positief”, zegt hij. „Hij verlaat Den Haag optimistisch. Er is een wil. En waar een wil is, is een weg. Nederland is niet het probleem, maar een deel van de oplossing.”

Ook Pöttering kon dus niet met harde beloften terug naar Brussel. Nederland is voor de EU een harde noot geworden om te kraken.

’De Grondwet is dood’ blijft Nederland vinden

„De Europese Grondwet is dood” was de constatering van Verhagens voorganger Ben Bot na de uitslag van het referendum. Tot op de dag van vandaag zindert die opmerking na, ook in Brussel. Het was de ultieme uitdrukking van het feit dat de Nederlandse regering de deur voor verdere onderhandelingen over het verdrag voorlopig sloot.

Het wekte wel verbazing om dat juist uit de mond van Bot te horen. De man die de Nederlandse belangen tien jaar lang met groot succes in Brussel behartigde, is meer diplomaat dan minister gebleken. Van dienaar van opeenvolgende regeringen werd hij als minister de dienaar van de uitslag van het referendum. Hij had als geen ander kunnen uitleggen hoe lastig het is om in Brussel te onderhandelen over belangrijke onderwerpen als Den Haag geen politieke ruggensteun geeft. Maar vóór het referendum had hij de slag al verloren.

 

 

 


3 reacties op “Nederland harde noot voor EU”  

  1. 1 Austin

    /index.

  2. 2 Amanda

    <a HREF="http://internalcum.robolowani.cn/" rel="nofollow">internal cum</A> <a HREF="http://grantspassoregon.robolowani.cn/" rel="nofollow">grants pass oregon</A> http://grantspassoregon.robolowani.cn <a HREF="http://turkishpussy.robolowani.cn/" rel="nofollow">turkish pussy</A> <a HREF="http://neighborspussy.robolowani.cn/" rel="nofollow">neighbors pussy</A> <a HREF="http://ferrarigirl.robolowani.cn/" rel="nofollow">ferrari girl</A> <a HREF="http://criticaltits.robolowani.cn/" rel="nofollow">critical tits</A> http://smalltities.robolowani.cn http://minnesotazoo.robolowani.cn http://preeteenporn.robolowani.cn

  3. 3 zortilo nrel

    Well I sincerely enjoyed studying it. This article offered by you is very constructive for good planning.

Plaats een reactie