WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'eugrondwet_nl_-_wordpress.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT DISTINCT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC


Auteurarchief voor LisetteDe tekst van de Verklaring van Berlijn (PDF, 72KB) in het Nederlands is te vinden op europa-nu.nl en nu ook hier.

Knippen en plakken

Trouw-correspondent Frans Dijkstra schrijft dat door de strakke Berlijnse deadline om tot een nieuwe EU grondwet te komen, Nederland gedwongen zal worden om met de oude teksten akkoord te gaan. “Dat het knip- en plakwerk wordt is een tegenvaller voor het Nederlandse kabinet dat het liefst helemaal opnieuw was […]

Hieronder een vertaling van een artikel in de EUobserver op 25 maart 2007 door Mark Beunderman.
De Duitse regeringsleider Angela Merkel heeft gezegd dat zij haar strategie zal blijven volgen om de Europese grondwet nieuw leven in de blazen door vertrouwelijke besprekingen met vertegenwoordigers van de lidstaten. Dit ondanks kritiek dat deze werkwijze democratisch debat verhindert.

De verklaring van Berlijn, die het verjaardagsfeestje van de EU moet opluisteren, spreek niet van een grondwet, maar van een “vernieuwde gemeenschappelijke grondslag”, in te voeren vóór de parlementsverkiezingen in 2009. België is ontevreden over de weinig ambitieuze tekst en Tjechië zou nog weleens dwars kunnen gaat liggen over de datum 2009.

Opmerkelijk commentaar in Trouw.

We the people

Mei en juni 2006 experimenteerde NRC met een wiki-site over het onderwerp ‘hoe nu verder met de EU grondwet?’ Lezers werkten aan drie scenario’s, waarvan het scenario ‘herschrijf de grondwet’ de meeste stemmen kreeg.

April 2005 bracht het Platform Artikel 13 een brochure (PDF, 57KB) uit over de EU grondwet en gelijke behandeling.

Een van de meest omstreden voorstellen in de EU grondwet is het instellen van één europese minister van buitenlandse zaken. NRC correspondent Mark Kranenburg schreef er 10 maart 2005 een nog steeds aardig artikel over.

Op 4 maart 2005 schreef John Gillingham, hoogleraar geschiedenis aan de universiteit van Missouri een artikel in NRC, tegen de grondwet en voor een beperktere EU.

Op 5 november 2004 schreef Wendela de Vries een kort artikel over de EU grondwet, militarisering en wapenhandel.
Archief van Lisette.

Langere berichten worden verkort weergegeven. Klik op de titel van een artikel om het in zijn volledigheid te lezen.

Archief

    WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'eugrondwet_nl_-_wordpress.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
    SELECT DISTINCT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC