WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'eugrondwet_nl_-_wordpress.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT DISTINCT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC


Archief van de categorie 'instituties'Het voorstel zoals besproken in de vorige bijdrage op deze webpagina heeft het gehaald bij de topconferentie. Er is nog een regel aan toegevoegd: lid 3bis luidende “3bis. The Union shall establish an economic and monetary union whose currency is the euro.”
De monetaire unie met de euro is hiermee dus een doel op zich geworden. […]

NRC Handelsblad wijdt vandaag haar hoofdartikel aan de opstelling van Polen bij de onderhandelingen over een nieuw EU-verdrag. Eerder schreef hun correspondent in dat land er als een expertblogje over. Het gaat de Polen niet om naamgeving of symboliek, maar om de machtsverhoudingen in de Raad van Ministers. Zij stellen stemverhoudingen op basis van de […]

Bij een persconferentie deze middag, zet de premier Blair nog eens de Britse eisen aan een nieuw verdrag op een rij:
* het Handvest van de grondrechten mag geen letter aan de Britse wetgeving veranderen;
* een nieuw verdrag mag niets aan de rol van Britse buitenlandse politiek en de Britse minister van buitenlandse zaken veranderen;
* het […]

Balkenende heeft in het Europarlement verteld wat Nederland wil met de EU grondwet. NRC Handelsblad en EUobserver.com berichten erover.

In Trouw vandaag een artikel van correspondent Wouter Bax over het bezoek van de voorzitter van het Europees Parlement aan Nederland Hans-Gert Pöttering. Europa verwacht beweging van Nederland: een serieuze poging om tot een oplossing te komen. Als ondertekenaar van het grondwettelijk verdrag en als lid van de EU is het land hiertoe ook verplicht. […]

Een van de meest omstreden voorstellen in de EU grondwet is het instellen van één europese minister van buitenlandse zaken. NRC correspondent Mark Kranenburg schreef er 10 maart 2005 een nog steeds aardig artikel over.

Op 4 maart 2005 schreef John Gillingham, hoogleraar geschiedenis aan de universiteit van Missouri een artikel in NRC, tegen de grondwet en voor een beperktere EU.
Je surft nu door het archief van eugrondwet.nl binnen de categorie 'instituties'.

Langere berichten worden verkort weergegeven. Klik op de titel van een artikel om het in zijn volledigheid te lezen.

Archief

    WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'eugrondwet_nl_-_wordpress.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
    SELECT DISTINCT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC