WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'eugrondwet_nl_-_wordpress.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT DISTINCT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC


Archief van de categorie 'nederland'Balkenende heeft in het Europarlement verteld wat Nederland wil met de EU grondwet. NRC Handelsblad en EUobserver.com berichten erover.

In Trouw vandaag een artikel van correspondent Wouter Bax over het bezoek van de voorzitter van het Europees Parlement aan Nederland Hans-Gert Pöttering. Europa verwacht beweging van Nederland: een serieuze poging om tot een oplossing te komen. Als ondertekenaar van het grondwettelijk verdrag en als lid van de EU is het land hiertoe ook verplicht. […]

In de Internationale Spectator - het tijdschrift van het instituut Clingendael - van maart j.l. steunt directeur/hoofdredacteur Jaap de Zwaan de lijn die het kabinet uitzet in de regeringsverklaring. Ook hij denkt dat een korter, minder constitutioneel verdrag dat op een aantal terreinen inhoudelijke problemen aanpakt een uitweg kan bieden. Hij is tegen het versterken […]

Steeph maakt zich op Sargasso boos over de lessen die kamerleden (niet) trekken uit het referendum. Het advies van de Raad voor het openbaar bestuur (Rob) ‘Binnenhof van binnenuit’ staat ook het hoofdstuk ‘Europa: blinde vlek? (pdf, 280KB)’ Daarin staat onder meer deze grafiek:

Kamerleden blijken allerlei lessen uit het referendum te trekken, behalve dat het […]

Knippen en plakken

Trouw-correspondent Frans Dijkstra schrijft dat door de strakke Berlijnse deadline om tot een nieuwe EU grondwet te komen, Nederland gedwongen zal worden om met de oude teksten akkoord te gaan. “Dat het knip- en plakwerk wordt is een tegenvaller voor het Nederlandse kabinet dat het liefst helemaal opnieuw was […]

Opmerkelijk commentaar in Trouw.

We the people

Mei en juni 2006 experimenteerde NRC met een wiki-site over het onderwerp ‘hoe nu verder met de EU grondwet?’ Lezers werkten aan drie scenario’s, waarvan het scenario ‘herschrijf de grondwet’ de meeste stemmen kreeg.

April 2005 bracht het Platform Artikel 13 een brochure (PDF, 57KB) uit over de EU grondwet en gelijke behandeling.
Je surft nu door het archief van eugrondwet.nl binnen de categorie 'nederland'.

Langere berichten worden verkort weergegeven. Klik op de titel van een artikel om het in zijn volledigheid te lezen.

Archief

    WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'eugrondwet_nl_-_wordpress.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
    SELECT DISTINCT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC