WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'eugrondwet_nl_-_wordpress.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT DISTINCT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC


Archief van de categorie 'nieuws NL'Het document op basis waarvan nu onderhandeld wordt in Brussel staat alweer enige tijd op het internet. De 11 pagina’s zijn taaie kost en vereisen dat de lezer de huidige verdragen en de ontwerp-grondwet bij de hand heeft. Naar aanleiding van een berichtje op nu.nl licht ik er één artikel uit: dat over de doelstellingen […]

NRC Handelsblad wijdt vandaag haar hoofdartikel aan de opstelling van Polen bij de onderhandelingen over een nieuw EU-verdrag. Eerder schreef hun correspondent in dat land er als een expertblogje over. Het gaat de Polen niet om naamgeving of symboliek, maar om de machtsverhoudingen in de Raad van Ministers. Zij stellen stemverhoudingen op basis van de […]

NRC Handelsblad bericht vandaag over een nieuwe tekst voor de europese grondwet, opgesteld door het Actie Comité voor Europese Democratie.
Snelle lezing van het Explanatory Memorandum (de toelichting, pdf 136 kb) leert dat het vooral gaat om een slimme verpakking voor de bestaande ontwerp-grondwet. De bestaande verdragen van EU en EG worden aangepast in plaats […]

Balkenende heeft in het Europarlement verteld wat Nederland wil met de EU grondwet. NRC Handelsblad en EUobserver.com berichten erover.

In Trouw vandaag een artikel van correspondent Wouter Bax over het bezoek van de voorzitter van het Europees Parlement aan Nederland Hans-Gert Pöttering. Europa verwacht beweging van Nederland: een serieuze poging om tot een oplossing te komen. Als ondertekenaar van het grondwettelijk verdrag en als lid van de EU is het land hiertoe ook verplicht. […]

Knippen en plakken

Trouw-correspondent Frans Dijkstra schrijft dat door de strakke Berlijnse deadline om tot een nieuwe EU grondwet te komen, Nederland gedwongen zal worden om met de oude teksten akkoord te gaan. “Dat het knip- en plakwerk wordt is een tegenvaller voor het Nederlandse kabinet dat het liefst helemaal opnieuw was […]

Hieronder een vertaling van een artikel in de EUobserver op 25 maart 2007 door Mark Beunderman.
De Duitse regeringsleider Angela Merkel heeft gezegd dat zij haar strategie zal blijven volgen om de Europese grondwet nieuw leven in de blazen door vertrouwelijke besprekingen met vertegenwoordigers van de lidstaten. Dit ondanks kritiek dat deze werkwijze democratisch debat verhindert.

De verklaring van Berlijn, die het verjaardagsfeestje van de EU moet opluisteren, spreek niet van een grondwet, maar van een “vernieuwde gemeenschappelijke grondslag”, in te voeren vóór de parlementsverkiezingen in 2009. België is ontevreden over de weinig ambitieuze tekst en Tjechië zou nog weleens dwars kunnen gaat liggen over de datum 2009.
Je surft nu door het archief van eugrondwet.nl binnen de categorie 'nieuws NL'.

Langere berichten worden verkort weergegeven. Klik op de titel van een artikel om het in zijn volledigheid te lezen.

Archief

    WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'eugrondwet_nl_-_wordpress.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
    SELECT DISTINCT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC