WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'eugrondwet_nl_-_wordpress.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT DISTINCT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC


Archief van de categorie 'overheid'Het voorstel zoals besproken in de vorige bijdrage op deze webpagina heeft het gehaald bij de topconferentie. Er is nog een regel aan toegevoegd: lid 3bis luidende “3bis. The Union shall establish an economic and monetary union whose currency is the euro.”
De monetaire unie met de euro is hiermee dus een doel op zich geworden. […]

De tekst van de Verklaring van Berlijn (PDF, 72KB) in het Nederlands is te vinden op europa-nu.nl en nu ook hier.
Je surft nu door het archief van eugrondwet.nl binnen de categorie 'overheid'.

Langere berichten worden verkort weergegeven. Klik op de titel van een artikel om het in zijn volledigheid te lezen.

Archief

    WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'eugrondwet_nl_-_wordpress.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
    SELECT DISTINCT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC